Brzotín
Brzotín

Vodovodné a kanalizačné prípojky

Informácia obyvateľom o realizácii projektu v obci Brzotín - ulice Gemerská, Máriássyho námestie, Brakošova

          V našej obci je pripravená projektová dokumentácia na vybudovanie (novostavba) vodovodných a kanalizačných prípojok na uliciach Gemerská, Brakošova a Máriássyho námestie (NÁHĽAD SITUÁCIE od ulice Máriássyho námestie 60 až po Gemerská 99 a NÁHĽAD SITUÁCIE od ulice Gemerská 99 až po ulicu Gemerská 117 a súčasne ulica Brakošova). Navrhované vodovodné a kanalizačné prípojky majú zabezpečiť zásobovanie 93 objektov rodinných domov kvalitnou pitnou vodou pre pitné, sociálne, hygienické účely a odvedenie splaškových odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

          Na základe Vášho súhlasu (podpisu zoznamu budúceho odberového miesta) Vám zasielame podklady – tlačivá, ktoré je potrebné vyplniť kvôli príprave Vašej zmluvy s VVS, a.s. (Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.).

Konkrétnym občanom, resp. domácnostiam budú odo dňa 14. apríla 2021 distribuované informácie spolu s postupom a žiadosťami od VVS na zmluvné pripojenie.

Ukážky montážnych prác a zariadení

 

 

Postup vyplnenia žiadosti od občanov obce

 1. vyplniť tlačivo „ŽIADOSŤ O VODOVODNÚ PRÍPOJKU“ spolu s tlačivom „ZMLUVA O DIELO Č.“
  • postačia len základné údaje žiadateľa (v 1. časti žiadosti a v časti „objednávateľ“ v zmluve o dielo)
  • ak ide o vodu aj kanál je potrebné vyplniť obe tlačivá, čiže 2x žiadosť a 2x zmluvu o dielo č.
  • Nezabudnúť uviesť Vaše telefónne číslo alebo mobil (prípadne e-mail) – veľmi dôležitý údaj !!!
 2. tlačivo „ČESTNÉ VYHLÁSENIE“
  • vyplniť len v prípade ak daná nehnuteľnosť/pozemok/šachta je v spoluvlastníctve viacerých osôb, resp. vo vlastníctve inej osoby ako žiadateľa o pripojenie)
 3. tlačivo „PLNOMOCENSTVO“
  • vypĺňa sa len v prípade ak žiadosť o pripojenie podáva osoba poverená žiadateľom na všetky úkony, ktoré súvisia s predmetom žiadosti
 4. Prílohy k žiadosti ako projektová dokumentácia, situačný náčrt prípojky nie je potrebné (ten je už odovzdaný VVS, závodu Rožňava) , potrebná je iba kópia katastrálnej mapy, resp. výpis z listu vlastníctva (postačí aj vytlačené z mapového klienta na stránke: https://zbgis.skgeodesy.sk , prípadne môžete požiadať obecný úrad)

 

Postup podávania žiadosti

V súčasnosti nie je možné pre občanov osobne navštíviť vodárne, závod Rožňava na ulici Štítnická 19 a podať osobne žiadosť, čiže z tohto dôvodu:

 • občan prinesie všetky podklady a tlačivá na obecný úrad a obec zabezpečí doručenie VVS, Rožňava
 • následne komunikácia bude prebiehať už len individuálne medzi občanom a zákazníckym centrom VVS, závod Rožňava – z tohto dôvodu je potrebné uviesť aktuálny telefonický kontakt na Vás!
 • je možné taktiež zaslať oskenované podklady e-mailom na adresu: zakaznik@vodarne.eu
 • neskôr Vás vodárne vyzvú na osobné stretnutie a podpis zmluvy, kde je potrebné si priniesť občiansky preukaz

VVS, a.s. závod Rožňava už po dohode so žiadateľom o pripojenie zabezpečí bezplatné vytýčenie a označenie polohy prípojky z cestnej komunikácie na pozemok občana (výkopové práce si občan zabezpečuje na svojom pozemku sám).

 

Upozorňujeme občanov, ktorí podpísali zoznam odberných miest v roku 2020 o tom, že majú záujem o vodovodnú, resp. kanalizačnú prípojku, že v prípade odstúpenia od tejto dohody, nebude možné vykonať neskoršie pripojenie do verejného vodovodu a kanalizácie po dobu 5 až 7 rokov od ukončenia tohto projektu, a to z dôvodu následnej rekonštrukcie hlavnej cestnej komunikácie v obci (október až november 2021).

 

Informácie nájdete aj na stránke: www.vodarne.eu :

 

Prílohy

02 Situacia_297x1260.pdf

02 Situacia_297x1260.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 148,18 kB

03 Situacia_297x1260.pdf

03 Situacia_297x1260.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 145,65 kB

plagát - vodovod a kanalizácia (VVS).pdf

plagát - vodovod a kanalizácia (VVS).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 712,75 kB
Dátum vloženia: 13. 4. 2021 9:27
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 4. 2021 18:21
Autor: Správca Webu

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obrazegoogle

apple

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 222
TÝŽDEŇ: 888
CELKOM: 35720

Cintorín

1243

Donačná listina

Náš kostol