Brzotín
Brzotín

Starosta

MVDr. Tibor GARAY

MVDr. Tibor Garay

 

=============================================================================

 

ZÁSTUPCA STAROSTU OBCE BRZOTÍN 2018 – 2022

„Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.“

Starosta Obce Brzotín MVDr. Tibor Garay v súlade s § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia obecného zastupiteľstva v Brzotíne č. 6/2019 zo dňa 08.01.2019 poveruje s účinnosťou od 08.01.2019 poslankyňu Obecného zastupiteľstva v Brzotíne, Ing. Karin Bodnárikovú zastupovaním starostu Obce Brzotín na funkčné obdobie rokov 2018 – 2022.

Zverejnenie odmeny zástupcu starostu Obce Brzotín podľa § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

„Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, patrí plat od obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu;18ab) jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitného predpisu.10aa) Poslanec podľa prvej vety sa považuje na účely tvorby a použitia sociálneho fondu, dovolenky a cestovných náhrad za zamestnanca v pracovnom pomere a obec sa považuje za zamestnávateľa. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3 a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.13) Tým nie je dotknutá odmena podľa odseku 8. Na sociálne poistenie a zdravotné poistenie poslanca podľa prvej vety a tretej vety sa vzťahujú osobitné predpisy.18b) Plat určený podľa prvej vety a odmenu určenú podľa tretej vety obec zverejní na webovom sídle obce do 30 dní od ich určenia starostom.“

=============================================================================

Stanovenie odmeny zástupcu starostu obce

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Partneri

EURES

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 19.1.2020, 6:54:00

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Zvoz odpadu 2020

 ZVOZ KO 2020
TKO

                                                                                  

Mobilná aplikácia

mobilná apl.google

apple

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Cintorín

1243

Donačná listina

Náš kostol