Brzotín
Brzotín

Platné VZN

Rok 2021

VZN č. 1/2021 o pohrebníctve, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok

VZN 12021 o pohrebníctve.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 750,49 kB

Rok 2020

VZN č. 2/2020 o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva na 2021

VZN 2_2020 originálne kompetencie na úseku ško ls. úč.1.1.2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 481,84 kB

VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2021

VZN č. 1_2020 o miestnych daniach a poplatkoch ú č. od 1.1.2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 309,72 kB

Rok 2019

VZN č. 4/2019 o zmene a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Brzotín

4_2019 VZN Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Brzotín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 706,01 kB

VZN č. 3/2019 o financovaní originálnych kompetencií Obce Brzotín na úseku školstva

VZN 3_2019 originálne kompetencie (003).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 206,23 kB

VZN č. 2_2019 o miestnych daniach a poplatku ú č. od 1.1.2020

VZN č. 2_2019 o miestnych daniach a poplatku ú č. od 1.1.2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 226,24 kB

VZN č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

VZN Obce Brzotín č. 1-2019_0001.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,09 MB

Rok 2018

VZN č.5/2018 o financovaní originálnych kompetencii obce Brzotín na úseku školstva

2018-11-16-111338-Platn___VZN___.5__2018_o_financovan___origin__ln__ch_kompetencii_Obce_Brzot__n_na___seku___kolstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 987,34 kB

VZN č.4/2018 o čase predaja v obchodoch a čase prevádzky služieb na území obce Brzotín

2018-10-15-094304-Platn___VZN___.4_2018_o___ase_predaja_v_obchodoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,17 MB

VZN č.3/2018 o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene v obci Brzotín

2018-10-15-094105-Platn___VZN___.3_2018_o_ochrane_verejnej_zelene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,69 MB

VZN č.2/2018 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev

2018-07-11-175839-Platn___VZN___._2_2018_o_ur__en___n__zvov_ul__c_a_in__ch_verejn__ch_priestranstiev.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 506,9 kB

VZN č. 1/2018 o záväznej časti Územného plánu obce Brzotín s premietnutím záväznej časti ZaD č.1 ÚPN-O Brzotín

2018-02-13-084716-Platn___VZN___.1_2018_o_z__v__znej___asti___zemn__ho_pl__nu_obce_Brzot__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,25 MB

Rok 2017

VZN č.2/2017 o financovaní originálnych kompetencií Obce Brzotín na úseku školstva

2017-12-28-171646-Platn___VZN___.2_2017_o_financovan_____kolstva_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 379,89 kB

VZN č.1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Brzotín

2017-12-28-171538-Platn___VZN___.1_2017_o_miestnych_daniach_a_poplatku_za_KO_a_DSO_na___zem___obce_Brzot__n_na_rok_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 467,59 kB

Rok 2016

VZN č.4/2016 o financovaní originálnych kompetencii Obce Brzotín na úseku školstva

2017-01-05-071347-Platn___VZN___.4_2016__o_financovan_____kolstva_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 351 kB

VZN č.2/2016 o nakladaní s KO a DSO na území obce Brzotín

2016-11-03-102927-2016-07-07-111113-Platn___VZN___.2-2016_o_nakladan___s_KO_a_DSO_na___zem___obce_Brzot__n.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 439,19 kB

Rok 2015

Dodatok č.1 k VZN č.1/2015

2016-05-18-190703-2016-04-07-081125-Platn___Dodatok___.1_k_VZN___.1_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 399,86 kB

VZN č. 3/2015 o financovaní originálných kompetencii Obce Brzotín na úseku školstva

2016-05-18-190626-2016-01-08-122118-Platn___VZN___._3_2015_o_financovan_____kolstva_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,53 MB

VZN č.2/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Obce

2016-05-18-190430-2015-11-27-121127-Platn___VZN___._2_2015_n__jomn___byty_154_19.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 448,24 kB

VZN č.1/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa v ZŠsMŠ Brzotín

2016-05-18-190308-2015-10-14-092402-VZN___.1_2015_o_ur__en___miesta_a___asu_z__pisu_die__a__a_na_plnenie_povinnej___kolskej_doch__dzky_v_Z__kladnej___kole_s_materskou___kolou_Brzot__n.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,44 kB
Zobrazeno 1-20 z 32

Zvoz odpadu

Harmonogram zberu odpadu v obci na rok 2021    - nové od júna 2021!
TKORozpis separované odpadu - podľa nádob

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obrazegoogle

apple

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Cintorín

1243

Donačná listina

Náš kostol