Brzotín
Brzotín

Kamerový systém

 

Kamerový systém obce Brzotín

 

Na jeseň roka 2021 sa začali práce na vybudovaní nového kamerového systému v obci.

  • Zhotoviteľom (na základe VO) spoločnosť VEGAnet s.r.o.,
  • Zmluva o dielo v celkovej hodnote 32.581,17 € s DPH.

Momentálne sú osadené kamery v obci najmä v problematických lokalitách v celkovom počte 22 ks, umiestnené na stĺpoch UPC, na stĺpoch VSD a na budove obecného úradu. Monitorované miesta budú viditeľne označené upozornením na verejnom priestranstve, predovšetkým informačnou tabuľou pri vstupe do obce.

Hlavný cieľom tohto projektu bolo prijatie účinných opatrení na miestnej úrovni k eliminácii bežnej kriminality, t.j. hlavne ochrana zdravia a majetku občanov obce. Zároveň zavedením kamerového systému sa rozšíria možnosti pre zníženie výskytu kriminality a protispoločenskej činnosti a tým sa prispeje k zvýšeniu pocitu istoty, bezpečnosti a spokojnosti občanov, ale aj návštevníkov obce Brzotín.

Obec očakáva od kamerového systému zvýšenie bezpečnosti a zlepšenie prevencie kriminality a taktiež bude napomáhať pri odhaľovaní trestných činov a zabezpečí účinnú prevenciu pred vandalizmom na verejných priestranstvách obce ako napr. nelegálne vynášanie smetí do prírody, narúšanie verejného poriadku na cintoríne, ničenie obecného majetku a pod. Konkrétne monitorovacie lokality budú neskôr oznámené upresnené a zverejnené aj na webovom portáli obce Brzotín.

Záznam z kamerového systému bude prístupný len oprávneným osobám a zložkám policajného zboru. Manipulácia so záznamami bude v súlade so zákonmi SR a EÚ a súlade s GDPR.

 

Systém je momentálne v skúšobnej prevádzke, termín odovzdania projektu do plného užívania: koniec decembra 2021

 

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obrazegoogle

apple

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 101
TÝŽDEŇ: 470
CELKOM: 9692

Cintorín

1243

Donačná listina

Náš kostol