Brzotín
Brzotín

Financovanie

Rok 2019

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROKY 2019 - 2021

Schválený rozpočet na roky 2019 - 2021 OZ d ňa 22.3.2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 245,35 kB

Záverečný účet Obce BRZOTÍN za rok 2018 zverejnené 27.6.2019

Záverečný účet 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 502,88 kB

Záverečný účet Obce BRZOTÍN za rok 2018 zverejnené 3.6.2019

Záverečný účet .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 504,38 kB

Rok 2018

Rozpočet obce Brzotín na roky 2018-2020 Schválený obecným zastupiteľstvom 27.2.2018 uznesením č. 278/2018

2018-02-28-120809-Rozpo__et_obce_na_roky_2018-2020_HK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 587,44 kB

Rok 2017

Návrh rozpočtu obce na roky 2017-2019

2017-03-01-103559-N__vrh_rozpo__tu_na_roky_2017-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 557,19 kB

Návrh záverečného účtu obce za rok 2017

2018-06-05-113523-N__vrh_Z__vere__n_______et_za_rok_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 706,43 kB

Rozpočet obce na roky 2017-2019 schválený obecným zastupiteľstvom 16.3.2017 uznesením č. 215/2017

2017-04-07-115954-Rozpo__et__na_roky_2017-2019_-_HK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 580,81 kB

Záverečný účet obce za rok 2017 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.06.2018, uznesením č. 291/2018

2018-07-03-115051-Schv__len___Z__vere__n_______et_za_rok_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,12 MB

Rok 2016

Návrh rozpočtu obce na roky 2016-2018

2016-05-18-182850-2016-03-02-101632-N__vrh_rozpo__tu_obce_na_roky_2016-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,63 MB

Návrh záverečného účtu obce Brzotín a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

2017-05-29-095420-N____V_R_H_z__vere__n__ho_____tu_obce_Brzot__n_a_rozpo__tov___hospod__renie_za_rok_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 520,2 kB

Rozpočet obce na roky 2016-2018

2016-05-18-182905-2016-05-04-152445-Rozpo__et_obce_na_roky_2016-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,48 MB

Zaverečný účet Návrh

2016-06-14-094946-2016-05-30-143333-N__vrh_-Z__vere__n_______et_2015_Obce_Brzot__n.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 510,79 kB

Záverečný účet Obce Brzotín a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 schválený obecným zastupiteľstvom 21.06.2017 uznesením č.226/2017

2017-07-11-163627-Z__vere__n_______et_Obce_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,67 MB

Rok 2015

Návrh rozpočtu obce na roky 2015-2017

2016-05-18-182529-2015-03-12-113548-N__vrh_rozpo__tu_obce_na_2015-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 69 kB

Rozpočet obce na rok 2015 Schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 46/2015 , dňa

2016-05-18-182554-2015-03-27-113427-Rozpo__et_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 68,85 kB

Rok 2014

Návrh rozpočtu obce Brzotín 2014-2016 Návrh rozpočtu na rok 2014 OÚ

2016-05-18-153056-2013-11-27-163403-Rozpo__et-2014.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 42,37 kB

Návrh výdavkov pre obec Brzotín v pr.štruk.roky 2014 - 2016 Úprava rozpočtu č.1

2016-05-18-160126-2014-03-24-123943-__prava_rozpo__tu___.1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,49 kB

Programový rozpočet 2014 Návrh výdavkov v programovej štruktúre na roky 2014-2016

2016-05-18-160044-2014-03-04-082607-report-r11.012-03.03.2014-14.21.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 176,64 kB

Programový rozpočet 2014 Platná programová štruktúra pre rok 2014

2016-05-18-160101-2014-03-04-082746-report-r11.023-03.03.2014-14.23.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,36 kB

Rozpočet 2014 schválený

2016-05-18-160012-2014-01-07-203415-2013-12-20-222952-Rozpo__et-2014.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 42,41 kB

Rozpočet obce Brzotín 2014-2016

2016-05-18-153715-2013-12-20-224015-Rozpo__et-2014.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 42,41 kB

Záverečný účet obce 2014 schválený OZ 24.6.2015 uz.č. 69/2015

2016-05-18-182621-2015-06-25-163003-Z__vere__n_______et_2014_schv__len___OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121 kB

Rok 2013

Hodnotenie 2013 Hodnotiaca správa výdavky 2013

2016-05-18-160332-2014-05-31-152817-Hodnotiaca-sprava-Vydavky-2013-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 90,77 kB

Hodnotenie 2013 Rozpočet príjmy 2013

2016-05-18-160308-2014-05-31-152817-Hodnotiaca-sprava-Vydavky-2013-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 90,77 kB

Hodnotenie k 30.6.2013 Monitoring-Rozpočet -príjmy 2013 plnenie k 30.6.2013

2016-05-18-152820-2013-11-06-072848-monitoring-rozpocet-prijmy-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,71 kB

Hodnotenie k 30.6.2013 Monitoring-Rozpočet-príjmy 2013 plnenie k 30.6.2013( tab)

2016-05-18-152903-2013-11-06-073024-monitoring-rozpocet-prijmy-2013.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 14,56 kB

Hodnotenie k 30.6.2013 Monitoring-Rozpočet-výdavky 2013 čerpanie k 30.6.2013

2016-05-18-153000-2013-11-06-073212-monitoring-rozpocet-vydavky-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,18 kB

Hodnotenie k 30.6.2013 Monitorovacia správa-výdavky 2013 čerpanie k 30.6.2013

2016-05-18-153027-2013-11-06-073337-monitorovacia-sprava-vydavky-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 90,15 kB

Monitoring 2013 Monitorovacia správa výdavky 2013

2016-05-18-160501-2014-05-31-153306-Monitorovacia-sprava-Vydavky-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 101,26 kB

Monitoring 2013 Rozpočet príjmy 2013

2016-05-18-160349-2014-05-31-152956-Monitoring-Rozpocet-Prijmy-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,15 kB

Monitoring 2013 Rozpočet príjmy 2013 tabuľky ( BP;KP;FP; )

2016-05-18-160409-2014-05-31-153049-Monitoring-Rozpocet-Prijmy-2013.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 14,82 kB

Monitoring 2013 Rozpočet výdavky 2013

2016-05-18-160439-2014-05-31-153225-Monitoring-Rozpocet-Vydavky-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,05 kB

Návrh rozpočtu obce na roky 2013-2015 Predložený obcou

2016-05-18-151137-N__vrh_rozpo__tu_obce_na_roky_2013-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,23 kB

Programový rozpočet obce 2013-2015 Príjmy tabuľky úprava 14.05.2013

2016-05-18-151845-2013-05-22-110857-Rozpocet-Vydavky-2013-2015___prava_18.04.2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 94,83 kB

Programový rozpočet obce 2013-2015 Príjmy tabuľky úprava 18.04.2013

2016-05-18-151514-2013-05-22-105310-Programov___rozpocet-2013-2015_Prijmy-__prava_18.04.2013.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 41 kB

Programový rozpočet obce 2013-2015 Príjmy úprava 14.05.2013

2016-05-18-151752-2013-11-06-071538-rozpocet-prijmy-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,37 kB

Programový rozpočet obce 2013-2015 Príjmy úprava 18.04.2013

2016-05-18-151448-2013-05-22-110312-Rozpocet-Prijmy-2013-2015___prava_18.04.2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,69 kB

Programový rozpočet obce 2013-2015 Príjmy-tabuľky

2016-05-18-151346-2013-05-22-122525-Programov___rozpocet-2013-2015_Prijmy_.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 18,63 kB

Programový rozpočet obce 2013-2015 Rozpočet Príjmy 2013,2014,2015

2016-05-18-151323-2013-03-06-141521-Rozpocet-Prijmy-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,68 kB

Programový rozpočet obce 2013-2015 Rozpočet Výdavky 2013,2014,2015

2016-05-18-151407-2013-03-06-142247-Rozpocet-Vydavky-2013_2_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 94,62 kB

Programový rozpočet obce 2013-2015 Výdavky -tabuľky

2016-05-18-151423-2013-05-22-122618-Programov___rozpocet-2013-2015_Vydavky_.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 105,73 kB

Programový rozpočet obce 2013-2015 Výdavky tabuľky úprava 14.05.2013

2016-05-18-151951-2013-05-22-110052-Programov___rozpocet-2013-2015_Vydavky-__prava_18.04.2013.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 179,5 kB

Programový rozpočet obce 2013-2015 Výdavky tabuľky úprava 18.04.2013

2016-05-18-151558-2013-05-22-110052-Programov___rozpocet-2013-2015_Vydavky-__prava_18.04.2013.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 179,5 kB

Programový rozpočet obce 2013-2015 Výdavky úprava 18.04.2013

2016-05-18-151535-2013-05-22-110857-Rozpocet-Vydavky-2013-2015___prava_18.04.2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 94,83 kB

Rozpočet obce na roky 2013-2015 Rozpočet obce na roky 2013-2015 Schválený OZ 18.12.2012; Platný od 24.1.2013

2016-05-18-151258-2013-02-06-114951-Rozpocet_2013_-_2015_schv__len__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,35 kB

Úprava rozpočtu 31.12.2013 Rozpočet príjmy 2013

2016-05-18-160142-2014-05-31-153713-Rozpocet-Prijmy-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,37 kB

Úprava rozpočtu 31.12.2013 Rozpočet príjmy 2013 tabuľky ( BK;KP;FP;)

2016-05-18-160157-2014-05-31-153846-Rozpocet-Prijmy-2013.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 15,81 kB

Úprava rozpočtu 31.12.2013 Rozpočet výdavky 2013

2016-05-18-160219-2014-05-31-154224-Rozpocet-Vydavky-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,13 kB

Úprava rozpočtu 31.12.2013 Rozpočet výdavky 2013 tabuľky

2016-05-18-160246-2014-05-31-154331-Rozpocet-Vydavky-2013.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 100,56 kB

Záverečný účet 2013

2016-05-18-160516-2014-06-01-061229-Z__vere__n_______et_-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 263,31 kB

Záverečný účet Obce za rok 2013 Schválený s výhradami, uznesením OZ č.217/2014 zo dňa 24.6.2014

2016-05-18-160531-2014-07-16-150845-Z__vere__n_______et_2013_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 115,99 kB

Zmena rozpočtu 26.6.2013 Rozpočet príjmy 2013

2016-05-18-152050-2013-11-06-071538-rozpocet-prijmy-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,37 kB

Zmena rozpočtu 26.6.2013 Rozpočet príjmy 2013 (tab BP,KP,FP)

2016-05-18-152123-2013-11-06-071715-rozpocet-prijmy-2013.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 15,81 kB

Zmena rozpočtu 26.6.2013 Rozpočet výdavky 2013

2016-05-18-152449-2013-11-06-071823-rozpocet-vydavky-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 95,94 kB

Zmena rozpočtu 26.6.2013 Rozpočet výdavky 2013 ( tab.P1-Psum;PV1-PsumV)

2016-05-18-152737-2013-11-06-072021-rozpocet-vydavky-2013.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 100,52 kB

Rok 2012

Minitoring a hodnotenie k 31.12.2012 Monitoring Rozpočet-Príjmy 2012-Bežné

2016-05-18-145346-2013-03-05-142716-Monitoring-Rozpocet-Prijmy-2012_be__n__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,29 kB

Minitoring a hodnotenie k 31.12.2012 Monitoring Rozpočet-Príjmy 2012-Bežné

2016-05-18-145346-2013-03-05-142716-Monitoring-Rozpocet-Prijmy-2012_be__n__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,29 kB

Monitoring a hodnotenie k 31.12.2012 Hodnotenie Rozpočet-Príjmy 2012

2016-05-18-145212-2013-03-05-142207-Hodnotenie-Rozpocet-Prijmy-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,32 kB

Monitoring a hodnotenie k 31.12.2012 Hodnotenie Rozpočet-Príjmy 2012

2016-05-18-145212-2013-03-05-142207-Hodnotenie-Rozpocet-Prijmy-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,32 kB

Monitoring a hodnotenie k 31.12.2012 Hodnotiaca správa-Výdavky 2012

2016-05-18-145243-2013-03-05-142330-Hodnotiaca-sprava-Vydavky-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 91,45 kB

Monitoring a hodnotenie k 31.12.2012 Hodnotiaca správa-Výdavky 2012

2016-05-18-145243-2013-03-05-142330-Hodnotiaca-sprava-Vydavky-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 91,45 kB

Monitoring a hodnotenie k 31.12.2012 Monitoring Rozpočet-Prijmy 2012-Kapitálové

2016-05-18-145444-2013-03-05-143124-Monitoring-Rozpocet-Prijmy-2012_kapit__lov__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 11,65 kB

Monitoring a hodnotenie k 31.12.2012 Monitoring Rozpočet-Prijmy 2012-Kapitálové

2016-05-18-145444-2013-03-05-143124-Monitoring-Rozpocet-Prijmy-2012_kapit__lov__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 11,65 kB

Monitoring a hodnotenie k 31.12.2012 Monitoring Rozpočet-Príjmy-2012

2016-05-18-145318-2013-03-05-142538-Monitoring-Rozpocet-Prijmy-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,77 kB

Monitoring a hodnotenie k 31.12.2012 Monitoring Rozpočet-Príjmy-2012

2016-05-18-145318-2013-03-05-142538-Monitoring-Rozpocet-Prijmy-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,77 kB

Monitoring a hodnotenie k 31.12.2012 Monitorovacia správa Výdavky 2012

2016-05-18-145507-2013-03-05-143234-Monitorovacia-sprava-Vydavky-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 101,94 kB

Monitoring a hodnotenie k 31.12.2012 Monitorovacia správa Výdavky 2012

2016-05-18-145507-2013-03-05-143234-Monitorovacia-sprava-Vydavky-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 101,94 kB

Monitoring a hodnotenie k 31.12.2012 Rozpočet-Výdavky 2012

2016-05-18-145541-2013-03-05-143332-Rozpocet-Vydavky-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 274,21 kB

Monitoring a hodnotenie k 31.12.2012 Rozpočet-Výdavky 2012

2016-05-18-145541-2013-03-05-143332-Rozpocet-Vydavky-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 274,21 kB

Monitoring k 30.6.2012 Monitoring -Výdavky

2016-05-18-141251-2013-02-06-104210-Monitoring-Rozpocet-Prijmy-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 15,07 kB

Monitoring k 30.6.2012 Monitoring -Výdavky

2016-05-18-141327-2013-02-06-104058-Monitoring-Rozpocet-Vydavky-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 16,44 kB

Monitoring k 30.6.2012 Monitoring-BP

2016-05-18-141345-2013-02-06-104343-Monitoring-Rozpocet-_Be__n___Prijmy-2012_k_30.6.2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,51 kB

Monitoring k 30.6.2012 Monitoring-KP

2016-05-18-141441-2013-02-06-104549-Monitoring-Rozpocet-_Kapit__lov___Prijmy-2012_k_30.6.2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 11,76 kB

Monitoring k 30.6.2012 Monitorng-FP

2016-05-18-141408-2013-02-06-104440-Monitoring-Rozpocet-_Finan__n___Prijmy-2012_k_30.6.2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 17,7 kB

Monitoring k 30.6.2012 Monitorovacia správa-Výdavky

2016-05-18-141148-2013-02-06-103944-Monitorovacia-sprava-Vydavky-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 91,87 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Príjmy bežné r 2012-2014

2016-05-18-142008-2013-02-06-110805-Rozpocet-Prijmy_be__n__-2012_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,28 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Príjmy finančné r.2012-2014

2016-05-18-142032-2013-02-06-110855-Rozpocet-Prijmy_finan__n__-2012_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 17,58 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Príjmy kapitálové r.2012-2014

2016-05-18-142046-2013-02-06-110929-Rozpocet-Prijmy_kapit__lov___-2012_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 11,62 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Príjmy r.2012

2016-05-18-141951-2013-02-06-110641-Rozpocet-Prijmy-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 16,25 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Programová štruktúra-text

2016-05-18-141931-2013-02-06-110554-P___RO_2012-2014_text.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,23 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Textová časť

2016-05-18-141914-2013-02-06-110446-PR_obce_2012-2014_text.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 660,03 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r .2012 tab.P1

2016-05-18-142140-2013-02-06-111225-Rozpocet-Vydavky-2012_P1_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 402,18 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r. 2012 tab.P3

2016-05-18-142236-2013-02-06-111353-Rozpocet-Vydavky-2012_P3_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 346,38 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r. 2012 tab.P6

2016-05-18-143604-2013-02-06-111600-Rozpocet-Vydavky-2012_P6_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 308,63 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r. 2012 tab.P6

2016-05-18-143604-2013-02-06-111600-Rozpocet-Vydavky-2012_P6_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 308,63 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r. 2012,2013,2014 tab.PV2

2016-05-18-144155-2013-02-06-112649-Rozpocet-Vydavky-2012_PV2_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 204,78 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r. 2012,2013,2014 tab.PV2

2016-05-18-144155-2013-02-06-112649-Rozpocet-Vydavky-2012_PV2_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 204,78 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r.2011,2012 tab.Psum

2016-05-18-144039-2013-02-06-112059-Rozpocet-Vydavky-2012_Psum_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 326,08 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r.2011,2012 tab.Psum

2016-05-18-144039-2013-02-06-112059-Rozpocet-Vydavky-2012_Psum_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 326,08 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r.2011,2012,2013,2014 tab.PsumV

2016-05-18-145140-2013-02-06-114003-Rozpocet-Vydavky-2012_PsumV_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 259,88 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r.2011,2012,2013,2014 tab.PsumV

2016-05-18-145140-2013-02-06-114003-Rozpocet-Vydavky-2012_PsumV_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 259,88 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r.2012

2016-05-18-142116-2013-02-06-111035-Rozpocet-Vydavky-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,64 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r.2012 tab.11

2016-05-18-143950-2013-02-06-112001-Rozpocet-Vydavky-2012_P11_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 368,29 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r.2012 tab.11

2016-05-18-143950-2013-02-06-112001-Rozpocet-Vydavky-2012_P11_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 368,29 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r.2012 tab.P10

2016-05-18-143851-2013-02-06-111903-Rozpocet-Vydavky-2012_P10_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 329,08 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r.2012 tab.P10

2016-05-18-143851-2013-02-06-111903-Rozpocet-Vydavky-2012_P10_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 329,08 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r.2012 tab.P2

2016-05-18-142220-2013-02-06-111309-Rozpocet-Vydavky-2012_P2_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 255,59 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r.2012 tab.P4

2016-05-18-142311-2013-02-06-111436-Rozpocet-Vydavky-2012_P4_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 331,91 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r.2012 tab.P4

2016-05-18-142311-2013-02-06-111436-Rozpocet-Vydavky-2012_P4_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 331,91 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r.2012 tab.P5

2016-05-18-142331-2013-02-06-111518-Rozpocet-Vydavky-2012_P5_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 332,48 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r.2012 tab.P5

2016-05-18-142331-2013-02-06-111518-Rozpocet-Vydavky-2012_P5_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 332,48 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r.2012 tab.P7

2016-05-18-143703-2013-02-06-113505-Rozpocet-Vydavky-2012_PV7_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,81 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r.2012 tab.P7

2016-05-18-143703-2013-02-06-113505-Rozpocet-Vydavky-2012_PV7_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,81 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r.2012 tab.P8

2016-05-18-143723-2013-02-06-111734-Rozpocet-Vydavky-2012_P8_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 321,24 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r.2012 tab.P8

2016-05-18-143723-2013-02-06-111734-Rozpocet-Vydavky-2012_P8_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 321,24 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r.2012 tab.P9

2016-05-18-143813-2013-02-06-111820-Rozpocet-Vydavky-2012_P9_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 350,42 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r.2012 tab.P9

2016-05-18-143813-2013-02-06-111820-Rozpocet-Vydavky-2012_P9_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 350,42 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r.2012,2013,2014 tab.PV1

2016-05-18-144128-2013-02-06-112222-Rozpocet-Vydavky-2012_PV1_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,13 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r.2012,2013,2014 tab.PV1

2016-05-18-144128-2013-02-06-112222-Rozpocet-Vydavky-2012_PV1_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,13 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r.2012,2013,2014 tab.PV10

2016-05-18-144942-2013-02-06-113753-Rozpocet-Vydavky-2012_PV10_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,85 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r.2012,2013,2014 tab.PV10

2016-05-18-144942-2013-02-06-113753-Rozpocet-Vydavky-2012_PV10_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,85 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r.2012,2013,2014 tab.PV11

2016-05-18-145050-2013-02-06-113851-Rozpocet-Vydavky-2012_PV11_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 218,88 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r.2012,2013,2014 tab.PV11

2016-05-18-145050-2013-02-06-113851-Rozpocet-Vydavky-2012_PV11_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 218,88 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r.2012,2013,2014 tab.PV3

2016-05-18-144222-2013-02-06-112840-Rozpocet-Vydavky-2012_PV3_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 222,16 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r.2012,2013,2014 tab.PV3

2016-05-18-144222-2013-02-06-112840-Rozpocet-Vydavky-2012_PV3_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 222,16 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r.2012,2013,2014 tab.PV4

2016-05-18-144310-2013-02-06-113037-Rozpocet-Vydavky-2012_PV4_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,72 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r.2012,2013,2014 tab.PV4

2016-05-18-144310-2013-02-06-113037-Rozpocet-Vydavky-2012_PV4_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,72 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r.2012,2013,2014 tab.PV5

2016-05-18-144353-2013-02-06-113207-Rozpocet-Vydavky-2012_PV5_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,77 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r.2012,2013,2014 tab.PV5

2016-05-18-144353-2013-02-06-113207-Rozpocet-Vydavky-2012_PV5_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,77 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r.2012,2013,2014 tab.PV6

2016-05-18-144423-2013-02-06-113353-Rozpocet-Vydavky-2012_PV6_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,74 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r.2012,2013,2014 tab.PV6

2016-05-18-144423-2013-02-06-113353-Rozpocet-Vydavky-2012_PV6_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,74 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r.2012,2013,2014 tab.PV7

2016-05-18-144500-2013-02-06-113505-Rozpocet-Vydavky-2012_PV7_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,81 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r.2012,2013,2014 tab.PV7

2016-05-18-144500-2013-02-06-113505-Rozpocet-Vydavky-2012_PV7_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,81 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r.2012,2013,2014 tab.PV8

2016-05-18-144529-2013-02-06-113551-Rozpocet-Vydavky-2012_PV8_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,94 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r.2012,2013,2014 tab.PV8

2016-05-18-144529-2013-02-06-113551-Rozpocet-Vydavky-2012_PV8_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,94 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r.2012,2013,2014 tab.PV9

2016-05-18-144716-2013-02-06-113635-Rozpocet-Vydavky-2012_PV9_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 217,76 kB

Programový rozpočet obce na roky 2012-2014 Výdavky r.2012,2013,2014 tab.PV9

2016-05-18-144716-2013-02-06-113635-Rozpocet-Vydavky-2012_PV9_tab.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 217,76 kB

Rozpočet obce na roky 2012-2014 So zmenou VČ finančnou komisiou

2016-05-18-141510-2013-02-06-104819-Rozpo__et_2012__2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,16 kB

Výdavková časť rozpočtu na rok 2012 Schválené OZ 27.3.2012 tab. 7

2016-05-18-141716-2013-02-06-105744-Rozpocet_2012_7.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 48,01 kB

Výdavková časť rozpočtu na rok 2012 Schválené OZ 27.3.2012 tab.1

2016-05-18-141532-2013-02-06-105032-Rozpocet_2012_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,89 kB

Výdavková časť rozpočtu na rok 2012 Schválené OZ 27.3.2012 tab.2

2016-05-18-141611-2013-02-06-105120-Rozpocet_2012_2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,91 kB

Výdavková časť rozpočtu na rok 2012 Schválené OZ 27.3.2012 tab.3

2016-05-18-141626-2013-02-06-105157-Rozpocet_2012_3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,31 kB

Výdavková časť rozpočtu na rok 2012 Schválené OZ 27.3.2012 tab.4

2016-05-18-141640-2013-02-06-105238-Rozpocet_2012_4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,45 kB

Výdavková časť rozpočtu na rok 2012 Schválené OZ 27.3.2012 tab.5

2016-05-18-141652-2013-02-06-105615-Rozpocet_2012_5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,65 kB

Výdavková časť rozpočtu na rok 2012 Schválené OZ 27.3.2012 tab.6

2016-05-18-141704-2013-02-06-105657-Rozpocet_2012_6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 48,8 kB

Záverečný účet obce za rok 2012

2016-05-18-152023-2013-06-07-113826-Z__vere__n_______et_-_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,48 kB

Rok 2011

Záverečný účet obce 2011 Hodnotenie-Príjmy

2016-05-18-134036-2013-02-06-090415-Hodnotenie-Rozpocet-Prijmy-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 15,02 kB

Záverečný účet obce rok 2011 Hodnotenie -Výdavky

2016-05-18-134056-2013-02-06-090717-Hodnotiaca-sprava-Vydavky-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 79,57 kB

Záverečný účet obce rok 2011 Monitoring-Príjmy BP

2016-05-18-134134-2013-02-06-103246-Monitoring-Rozpocet-Prijmy-2011_BP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,1 kB

Záverečný účet obce rok 2011 Monitoring-Príjmy FP

2016-05-18-134217-2013-02-06-103423-Monitoring-Rozpocet-Prijmy-2011_FP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 17,82 kB

Záverečný účet obce rok 2011 Monitoring-Výdavky

2016-05-18-134313-2013-02-06-103654-Monitoring-Rozpocet-Vydavky-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,38 kB

Závrečný účet obce rok 2011 Textová časť

2016-05-18-134012-Z__vre__n_______et_obce_rok_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 95,68 kB

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Partneri

EURES

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 16.9.2019, 8:48:45

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Zvoz odpadu 2019

tu ku stiahnutiuTKO

                                                                                  

Mobilná aplikácia

mobilná apl.google

apple

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Cintorín

1243

Donačná listina

Náš kostol