Brzotín
Brzotín

Výsledky monitorovania kvality studní - informácia k odberu 6.9.2022

 

Vážení obyvatelia,

v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na rieke Slaná Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave realizoval dňa 6.9.2022 ďalší odber vzoriek vôd z nehnuteľností (domácností) obyvateľov obcí Brzotín, Slavec, Bohúňovo, Bretka, Plešivec a Čoltovo, ktoré sú zásobované vodou zo studní nachádzajúcich sa v blízkosti rieky Slaná. Odobratých a analyzovaných bolo 19 vzoriek. Nebol realizovaný odber z jedného odberového miesta v lokalite Plešivec z dôvodu neprítomnosti majiteľa nehnuteľnosti v čase odberu. Vzorky boli analyzované v ukazovateľoch: teplota, reakcia vody, železo, mangán, arzén, nikel, kadmium, sírany a vodivosť.

Prekročenie najvyšších medzných hodnôt zdravotne významných ukazovateľov arzén, nikel a kadmium a medzných hodnôt ukazovateľov sírany a reakcia vody nebolo zistené ani v jednej z odobratých vzoriek.

V jednej vzorke odobratej z lokality Čoltovo bolo zistené prekročenie limitných hodnôt v ukazovateľoch mangán a vodivosť. Na základe doteraz vykonaných analýz odobratých vzoriek konštatujeme stabilne nevyhovujúcu kvalitu vody v ukazovateli mangán v studni pre individuálne zásobovanie pitnou vodou na tomto odbernom mieste. Hodnota vodivosti v doteraz odobratých vzorkách na tomto odbernom mieste sa pohybuje v rozmedzí 110,9 – 146,4 mS/m ( limitná hodnota pre ukazovateľ vodivosť – 125,0 mS/m pri 20 oC ).

V dvoch vzorkách odobratých z lokalít Brzotín a Bretka bolo zistené prekročenie medznej hodnoty ukazovateľa železo, stanovený obsah železa vo vzorke odobratej z lokality Bretka je 0,22 mg/l, stanovený obsah železa vo vzorke odobratej z lokality Brzotín je 0,39 mg/l. Takéto prekročenie limitnej hodnoty železa možno zo zdravotného hľadiska považovať za nevýznamné.

 

Do času zabezpečenia financovania odberov vzoriek a ich laboratórnych vyšetrení bol tunajší orgán verejného zdravotníctva nútený kontrolu kvality individuálnych vodných zdrojov v súvislosti so znečistením vodného toku Slaná prerušiť. Zvyšovanie cien energií má nepriaznivý dopad na fungovanie štátnych inštitúcií i na rozpočet nášho úradu ako aj Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktorý laboratórnu analýzu odobratých vzoriek zabezpečuje. Hneď, ako nám to finančná situácia umožní, v monitorovaní kvality studní budeme pokračovať. O prerušení odberov vzoriek boli všetci majitelia studní zaradených do monitorovania tunajším úradom upovedomení.

 

V Rožňave, dňa 27.9.2022
Vypracoval: Ing. Jana Hricková

 

 

rúvz rožňava

RÚVZ so sídlom v Rožňave
Špitálska 3, 048 01 Rožňava

 

Dátum zvesenia: 12. 10. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:177
TÝŽDEŇ:177
CELKOM:49307

Cintorín

1243

Donačná listina

Náš kostol