Brzotín
Brzotín

Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov - informácia o podmienkach

Číslo registratúrneho záznamu: OCUBR-S2022/00460-001

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil rovnaký deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

 

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

 

Prílohy:

  1. Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov SR - PDF dokument v prílohe
  2. Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - Voľby do orgánov samosprávy obcí (v slovenskom jazyku)
  3. Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiről - Önkormányzati választások (v maďarskom jazyku)
  4. Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - Voľby do orgánov samosprávnych krajov (v slovenskom jazyku)
  5. Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiről - Választások az önkormányzati régiók testületébe (v maďarskom jazyku)

 

Ďalšie informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, vrátane vzorov a tlačív pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, link: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

 

Dátum zvesenia: 30. 6. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obrazegoogle

apple

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 232
TÝŽDEŇ: 898
CELKOM: 35730

Cintorín

1243

Donačná listina

Náš kostol