Brzotín
Brzotín

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "Rožňava-Brzotín - záhrady - VN prípojka, trafostanica a rozšírenie NN sústavy" - VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Číslo registratúrneho záznamu: OCUBR-S2022/00224-008

 

Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad vydalo dňa 14.09.2022 územné rozhodnutie pod č. MsÚ/RV-324/2022-41535-VYST o umiestnení líniovej stavby "Rožňava- Brzotín – záhrady - VN prípojka, trafostanica a rozšírenie NN sústavy"

  • v katastrálnom území Rožňava na pozemkoch: C-KN parc. č. 7154, 7152, 7151, 2221/1 (totožná z E-KN parc. č. 1796 a 1808/2), parc. č. 2221/56, 2221/55 a 2221/77
  • v katastrálnom území Brzotín na pozemkoch: C-KN parc. č. 1388/1, 1388/10, 1313, 1315/2 a 1314/3

pre stavebníka: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice.

 

Touto verejnou vyhláškou, sa doručuje územné rozhodnutie líniovej stavby „Rožňava- Brzotín - záhrady- VN prípojka, trafostanica a rozšírenie NN sústavy“, ktorá bude umiestnená na pozemkoch a to v k.ú. Rožňava: C-KN parc. č. 7154, parc. č. 7152, parc. č. 7151, parc. č. 2221/1 (totožná z E-KN parc. č. 1796 a parc. č. 1808/2), parc. č. 2221/56, parc. č. 2221/55 parc. č. 2221/77 a v katastrálnom území Brzotín na pozemkoch: C-KN parc. č. 1388/1, parc. č. 1388/10, parc. č. 1313, parc. č. 1315/2, 1314/3 ostatným účastníkom územného konania, ktorým ich práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť a sú stavbou priamo dotknuté.

Toto územné rozhodnutie má v zmysle § 26 správneho poriadku povahu verejnej vyhlášky a preto musí byť vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rožňava a Obci Brzotín a zverejnené na ich webových stránkach po dobu 15 dní. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia.

 

 

Dátum zvesenia: 13. 10. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:181
TÝŽDEŇ:181
CELKOM:49311

Cintorín

1243

Donačná listina

Náš kostol