Brzotín
Brzotín

Porušovanie zákona o odpadoch - upozornenie pre občanov

 

Vážení občania obce Brzotín, vzhľadom na skutočnosť, že v poslednej dobe sme zaznamenali množstvo podnetov od občanov a štátnych orgánov na porušovanie zákona o odpadoch, týmto si dovoľujeme upozorniť Vás na porušovanie ustanovení zákona o odpadoch (oznámenie v PDF formáte), za ktoré sa udeľuje pokuta.

V zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov je zakázané :

  • uložiť odpad na iné miesto než na to určené, a tým vytvárať nelegálne skládky odpadu,
  • uložiť odpad do zbernej nádoby, ktorá na to nie je určená,
  • spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach,
  • spaľovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad akým je tráva, lístie, konáre, zvyšky rastlín, burina a iné,
  • rozoberať staré vozidlá,
  • nakladať s elektroodpadom, batériami a akumulátormi , odpadovými pneumatikami, stavebným odpadom v rozpore so zákonom o odpadoch,
  • vykonávať terénne úpravy pozemku odpadom bez potrebného súhlasu okresného úradu,
  • vypúšťať kal zo septikov a žúmp na voľné priestranstvo a do vodného toku.

Každá osoba, ktorej odpad vznikne je povinná tento odpad odovzdať v rámci zberu v obci alebo oprávnenej osobe.

Porušovanie sa trestá pokutou, ktorú môže udeliť obec do výšky 1500 eur a okresný úrad do výšky 2500 eur.

 

Dátum zvesenia: 1. 6. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obrazegoogle

apple

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 234
TÝŽDEŇ: 900
CELKOM: 35732

Cintorín

1243

Donačná listina

Náš kostol