Brzotín
Brzotín

Komunitný plán sociálnych služieb obce Brzotín 2022-2030

Registratúrna značka: JC

Číslo registratúrneho záznamu: OCUBR-S2022/00370-002

 

          Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je každá obec povinná mať vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS). Tento Komunitný plán musí byť v súlade s nadradeným dokumentom – s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 – 2030 (ktoré vypracúva Ministerstvo).

          Cieľom tohto komunitného plánovania je najmä posilňovanie sociálnej súdržnosti všetkých obyvateľov obce a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii jednotlivcov a skupín. Komunitný plán obce sa vypracúva v súlade s národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb s ohľadom na miestne špecifiká a potreby. Stratégia rozvoja sociálnych služieb obce v predpokladanom komunitnom pláne zahŕňa v sebe aktualizáciu kompetencií podľa novej legislatívy zákona o sociálnych službách, ktorý značne rozširuje pôsobnosť obce a prioritne podporuje rozvoj:

  • zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb,
  • komunitných a terénnych služieb,
  • sociálneho poradenstva, prevencie a krízovej intervencie,
  • odborného a osobného rastu zamestnancov v sociálnych službách

 

          Tento návrh komunitného plánu sociálnych služieb Obce Brzotín na roky 2022-2030 bude prerokovaný a následne schválený Obecným zastupiteľstvom v najbližšom období.

 

Komunitný plán je dostupný pre verejnosť na tomto odkaze - PDF dokument

Dokument je zverejnený v časti: Samospráva→Zverejňovanie→Dokumenty→Základné dokumenty obce→Komunitný plán.

 

Dátum zvesenia: 25. 5. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obrazegoogle

apple

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 237
TÝŽDEŇ: 903
CELKOM: 35735

Cintorín

1243

Donačná listina

Náš kostol