Brzotín
Brzotín

Zmena číslovania domov a budov

Správa pre obyvateľov obce Brzotín vzhľadom k realizácii SČÍTANIU OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021

          Obyvatelia obce Brzotín v najbližšom období budú musieť vykonať niekoľko zmien, týkajúcich sa súpisných a orientačných čísiel a stým spojených ďalších úkonov. Môže za to nový zákon o registri adries. Register adries má umožniť jednoznačnú identifikáciu stavebných objektov v teréne.

          Dňa 1. júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška MV SR č. 142/2015 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 o registri adries a vyhláška MV SR č. 141/2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

          Zákon o registri adries mení a dopĺňa zákon o obecnom zriadení v oblasti určovania súpisného a orientačného čísla s cieľom zriadenia registra adries a vybudovania centrálnej databázy adries bytových a nebytových budov, ktoré slúžia na účely bývania a podnikania. Z dôvodu vysokej dôležitosti v rámci čistenia dát v IS Register adries kvôli nulovým orientačným číslam vzhľadom na referenčnosť uvedeného informačného systému túto zmenu je potrebné vykonať.

          Budovám budú prideľované orientačné čísla, ktoré určia polohu budovy na danej ulici alebo na verejnom priestranstve.

          V novom registri sa budú nachádzať nielen všetky adresy, ale aj prehľad o budovách, umiestnení jednotlivých vstupov či vchodov do budov a ich geografické umiestnenie s využitím tzv. adresných bodov, ktoré sú prideľované každej budove v zmysle zákona. Tieto údaje budú zobrazené aj vizuálne.

          Údaje registra bude aktuálne a spresnene možné využiť v geografických informačných systémoch a navigáciách záchranných, policajných a iných bezpečnostných služieb.

 

Čo musí urobiť vlastník budovy

 - požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu po zmene trvalého pobytu (dátum vydania, oznámenia o zmene súpisného čísla) na Oddelení dokladov Okresného riaditeľstva PZ, pracovisko Rožňava.

 

Čo zabezpečí obecný úrad

  1. zverejnenie – „Oznámenie o zmene orientačného čísla“
  2. obec vydá aj listinnú podobu "Oznámenia" – bude obyvateľom zasielané poštou, resp. do schránok!  - na ktorom budú uvedené mená všetkých osôb nad 15 rokov prihlásených na trvalý pobyt. Tieto listy budú zaslané 1 osobe v domácnosti – tak ako výzva, ale do vlastných rúk
  3. vydá smaltované tabuľky orientačného čísla (za poplatok)
  4. vydá potvrdenie o zmene trvalého pobytu za účelom bezplatného vybavenia občianskeho preukazu (bez poplatku) – na požiadanie
  5. vydá potvrdenie o územnom prečíslovaní pre podnikateľov pre vykonanie bezplatnej zmeny zápisu v obchodnom registri (bez poplatku) - je nutné, aby ste zmenu vykonali aj v obchodnom, živnostenskom a iných registroch, pokiaľ Vaša firma sídli na adrese, ktorej bolo pridelené orientačné číslo

 

Kde vybavím zmenu

 - na obecnom úrade v Brzotíne, kancelária 1. kontaktu, v pracovných dňoch v čase stránkových hodín

 

          Obec Brzotín v spolupráci s Okresným úradom Rožňava pri príprave procesu prečíslovania budov pripravovalo nevyhnutné kroky tak, aby občanom vyšlo čo najviac v ústrety. Sme presvedčení, že napriek istej záťaži pristúpia občania k vybavovaniu potrebných zmien zodpovedne a zohľadnia nutnosť prečíslovania budov daného zákonom o registri adries v stanovených termínoch. Veríme, že spoločnými silami, trpezlivosťou a porozumením sa nám podarí úspešne zvládnuť tento náročný proces.

 

Dátum vloženia: 2. 12. 2020 23:04
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 3. 2021 11:08
Autor: Správca Webu

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obrazegoogle

apple

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 232
TÝŽDEŇ: 898
CELKOM: 35730

Cintorín

1243

Donačná listina

Náš kostol