Vybavenie rybárského lístka

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. Rybárske lístky vydáva Obecný úrad v Brzotíne na základe ústnej žiadosti fyzickej osoby. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.

Potrebujete

·         platný občiansky preukaz

Poplatky

·         týždenný rybársky lístok 1,50 €

·         mesačný rybársky lístok 3,00 €

·         ročný rybársky lístok 7,00 €

·         trojročný rybársky lístok 17,00 €

Od poplatkov sú oslobodené

·         žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva

·         odborní zamestnanci na úseku rybárstva ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve

·         zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodária ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž

·         osoby do 15 rokov

Lehota na vybavenie

·         na počkanie

Legislatíva
Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve ; Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok:
07:30 - 12:00 
12:00 - 15:00 
nestránkové hodiny
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 
12:00 - 15:00 
nestránkové hodiny
Piatok: 07:30 - 13:00

                     Obedňajšia prestávka 

                       od 12:00 do 12:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Brzotín - Svieti.com

Správy SME

Partneri

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2018